Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ metodinės tarybos veiklos nuostatai 2021 m. 2022-12-19 11:30:44 383.93 KB
Elektroninio dienyno nuostatai 2018 m. 2022-12-19 11:30:44 2.72 MB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ nuostatai 2011 m. 2022-12-19 11:30:44 72.83 KB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" nuostatai 2024 m. 305.24 KB
Tvarkų aprašai
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ugdymo proceso organizavimo mišriuoju ir nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021 m. 2022-12-19 11:39:50 217.17 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ maisto produktų priėmimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-12-19 11:39:50 123.13 KB
Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ vidaus kontrolės politika 2020 m. 2022-12-19 11:39:50 515.01 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ socialinio pedagogo darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarkos aprašas2020 m. 2022-12-19 11:39:50 458.58 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikų atvedimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo į namus tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-19 11:39:50 149.71 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-19 11:39:50 270.26 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-27 13:07:07 201.63 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-19 11:39:50 257.4 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas lankomumo apskaitos ir nelankymo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-19 11:39:50 220.29 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-19 11:39:50 27.5 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-19 11:39:50 499.43 KB
Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-19 11:39:50 243.28 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 3.34 MB
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS VALANDŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023 m. 09 mėn. 2023-08-31 16:24:01 48.5 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas nuo 2023-09-01 2023-08-31 16:24:04 183.5 KB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas nuo 2024 m. sausio 1 d. 6.96 MB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas nuo 2024 m. kovo 1 d. 253.5 KB
Taisyklės
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2022-12-18 20:03:32 511.71 KB
Priėmimas į lopšelį-darželį
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-17 11:33:23 37.77 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas“ 2023-02-07 sprendimas Nr. T-32 redakcija 2023-03-15 13:32:12 614.67 KB
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2023-08-31 16:24:07 24.17 KB
Ugdymo organizavimas
Vaikų ugdymo organizavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2020 m. birželio 17 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“ 2022-12-19 11:37:47 115.79 KB
Vaikų ugdymo organizavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2020 m. birželio 1 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“ 2022-12-19 11:37:59 296.21 KB
Vaikų ugdymo organizavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2020 m. gegužės 18 d. Kauno lopšelyje-darželyje 2022-12-19 11:38:08 208.74 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2022-2024 metų strateginis planas 2022-12-16 15:50:32 51.63 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2022 metų veiklos planas 2022-12-16 15:50:32 17.61 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2021 metų veiklos planas 2022-12-16 15:50:32 16.68 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2020 metų veiklos planas 2022-12-16 15:50:32 488.12 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2019 metų veiklos planas 2022-12-16 15:50:32 356.93 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2019-2021 metų strateginis planas 2022-12-16 15:50:32 4.5 MB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2018 metų veiklos plano pritarimas 2022-12-16 15:50:32 133.33 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2018 metų veiklos planas 2022-12-16 15:50:32 4.3 MB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2016-2018 metų strateginis planas 2022-12-16 15:50:32 486.71 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2023 metų veiklos planas 2023-03-15 13:32:16 22.88 KB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" 2024 veiklos planas 2024-03-19 15:02:01 22.32 KB
Kiti dokumentai
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022-12-16 15:49:18 197.53 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ekstremalių situacijų valdymo planas 2022-12-18 19:26:02 2.48 MB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“ politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-12-18 19:27:39 540.51 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ sveikatos stiprinimo 2019-2024 metų programa „Sveikuoliai vikruoliai užaugti dideli svajoja.” veiksmų planas 2022 -2023 m. m. 2022-12-20 20:07:00 32.69 KB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" ikimokyklinio ugdymo programa 2024 m. 2024-07-15 11:52:38 10.79 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-24 09:12:06 16.86 KB
Finasinės būklės ataskaita už 2024 m. I ketv. 2024-05-24 09:12:08 408.18 KB
Tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas už 2024 m. I ketv. 2024-05-24 09:12:11 302.99 KB
Veiklos rezultatų ataskaita už 2024 m. I ketv. 2024-05-24 09:12:14 375 KB
2023 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketv. 651.08 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketv. 2024-02-28 13:09:31 712.28 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. III ketv 720.91 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m IV ketv. 2024-03-19 15:38:29 966.02 KB
2022 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketv. 2023-01-27 11:39:47 570.87 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketv. 2023-01-27 11:39:47 570.44 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketv. 2023-01-27 11:39:47 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus.pdf 2023-06-06 10:41:10 953.53 KB
2021 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. IV ketv. 2022-12-16 16:37:24 1.16 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketv. 2022-12-16 16:37:24 226.24 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv 2022-12-16 16:37:24 618.41 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021m I ketv. 635.94 KB
2020 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv. 2022-12-16 16:45:13 1.34 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketv. 2022-12-16 16:45:13 719.77 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2022-12-16 16:45:13 3.38 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2022-12-16 16:45:13 625.75 KB
2019 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. IV ketv. 2022-12-16 16:54:23 768.6 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv. 2022-12-16 16:54:23 614.09 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketv. 2022-12-16 16:54:23 611.26 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2022-12-16 16:54:23 857.29 KB
2018 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketv. 2022-12-16 17:02:58 728.07 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketv. 2022-12-16 17:02:58 2.65 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketv. 2022-12-16 17:02:58 2.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketv. 2022-12-16 17:02:58 2.64 MB
2017 m.
Finansinė ataskaita 2017 m. IV ketv. 2022-12-16 17:18:41 7.49 MB
Finansinė ataskaita 2017 m. III ketv 2022-12-16 17:18:42 1.81 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio darželio Tukas 2022 metų veiklos ataskaita 2023-04-03 10:39:25 2.67 MB
Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas“ sveikatos stiprinimo programos ,,Sveikuoliai vikruoliai užaugti dideli svajoja“ ataskaita už 2022-2023 m. 4.13 MB
Vaikų maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis (1-3 metų) Kauno lopšelis-darželis Tukas 2022-12-17 10:31:53 7.23 MB
15 dienų valgiaraštis (4-7 metų) Kauno lopšelis-darželis Tukas 2022-12-17 10:31:55 7.36 MB
15 dienų valgiaraštis (nemokamas maitinimas 0-4 klasės) Kauno lopšelis-darželis Tukas 2022-12-17 10:31:56 6.9 MB
Dokumentai
Vaikų maitinimo organizavimo Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“ tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-17 10:30:25 739.85 KB
Maitinimo paslaugų teikimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarka 2014 m. 2022-12-17 10:30:26 88.07 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Išlaidų sąmatos vykdymas pagal patvirtintas programas, priemones ir finansavimo šaltinius 2024 m. i ketv. 2024-04-30 16:05:23 442.33 KB
Informacija apie savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų vykdomus es ir (ar) kitos tarptautinės paramos lėšomis finansuojamus projektus 2024-04-30 16:05:24 283.24 KB
Aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita už 2024 m. i ketvr 2024-04-30 16:05:24 390.48 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-30 15:53:41 16.6 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2024 m. i ketv. 2024-04-30 16:05:24 470.45 KB
2023 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketv. 2023-06-06 10:59:57 1.63 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketv. 2.19 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 m. III ketv. 1.72 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 m. IV ketv. 1.41 MB
2022 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022m. III ketv. 2022-12-16 16:33:17 1.59 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022m. II ketv. 2022-12-16 16:33:17 1.71 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022m I ketv. 2022-12-16 16:33:17 1.18 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2022metus 2023-06-06 10:40:24 1.85 MB
2021 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. IV ketv. 2022-12-16 16:40:43 2.46 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketv. 2022-12-16 16:40:43 1.29 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv 2022-12-16 16:40:43 1.52 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį 2021 m. I ketv. 2022-12-16 16:40:43 1.47 MB
2020 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv. 2022-12-16 16:44:03 1.47 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketv. 2022-12-16 16:44:03 1.33 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. 2022-12-16 16:44:03 3.87 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. 2022-12-16 16:44:03 1.5 MB
2019 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv. 2022-12-16 17:20:22 1.21 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. IV ketv. 2022-12-16 17:20:30 1.37 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketv. 2022-12-16 17:20:37 2.39 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. 2022-12-16 17:20:46 1.9 MB
2018 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitos  2018 m. IV ketv. 2022-12-16 17:01:27 1.89 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos  2018 m. III ketv. 2022-12-16 17:01:27 5.26 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos  2018 m. II ketv. 2022-12-16 17:01:27 5.89 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos  2018 m. I ketv. 2022-12-16 17:01:27 5.27 MB
2017 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. IV ketv. (forma Nr. 4) 2022-12-16 17:17:13 1.59 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. IV ketv. (forma Nr. 2) 2022-12-16 17:17:13 4.47 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. IV ketv. (forma Nr. 1) 2022-12-16 17:17:13 281.42 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. III ketv. (forma Nr. 4) 2022-12-16 17:17:13 913.05 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. III ketv. (forma Nr. 2) 2022-12-16 17:17:13 2.03 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. III ketv. (forma Nr. 1) 2022-12-16 17:17:13 464.68 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2022 m. viešųjų pirkimų ataskaita 2023-01-26 14:18:58 1.27 MB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2022 m. viešųjų pirkimų planas 2023-01-26 14:18:58 1.75 MB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2021 m. viešųjų pirkimų ataskaita 2023-01-26 14:18:58 813.74 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2021 m. viešųjų pirkimų planas 2023-01-26 14:18:58 0.97 MB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2020 m. viešųjų pirkimų ataskaita 2023-01-26 14:18:58 819.44 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2020 m. viešųjų pirkimų planas 2023-01-26 14:18:58 1.09 MB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2019 m. viešųjų pirkimų planas 2023-01-26 14:18:58 1.05 MB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ viešųjų pirkimų aprašas 2023-02-10 12:35:51 71.71 KB
Kauno lopšelio darželio Tukas 2023 m. viešųjų pirkimų planas 2023-03-20 12:52:43 1.37 MB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" viešųjų pirkimų 2023 m. ataskaita 2024-01-26 10:52:06 1.45 MB
Kauno lopšelio darželio "Tukas" 2024 m. viešųjų pirkimų planas 2024-03-19 14:59:42 1.6 MB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2024 m. 2024-04-02 10:07:27 10.87 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo padalinio nuostatai 2021 m. 2022-12-16 15:29:34 1.08 MB
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės aprašymas 2022-12-16 15:29:35 544.8 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2024–2026 metų korupcijos prevencijos programa 2024-05-09 14:50:06 21.7 KB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" 2024–2026 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2024-05-09 14:50:09 18.43 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio-darželio „Tukas" civilinės saugos funkcijų pratybų „Veiksmai, kilus gaisrui lopšelyje-darželyje" ataskaita 2024-01-23 15:29:00 25.88 KB
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2024-01-23 15:29:02 11.08 MB
Perspėjimo apie įvykį Kauno lopšelyje-darželyje "Tukas"schema 2024-01-23 15:29:07 62.69 KB
Ekstremalios situacijos valdymo schema 2024-01-23 15:29:05 16.15 KB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" Civilinės saugos funkcinių pratybų "Veiksmai, kilus gaisrui lopšelyje-darželyje" planas 2024-01-23 15:29:09 2.05 MB
Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją arba ekstremalų įvykį, įstaigos viduje schema 2024-01-23 15:29:12 462.97 KB
Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas 2024-01-23 15:29:14 478.14 KB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" ekstremaliųjų situacijų 2024-2026 m. prevencijos priemonių planas 2.66 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo Kauno lopšelyje darželyje "Tukas" taisyklės 2023-03-15 13:06:01 48.93 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2023-03-15 13:11:00 27.87 KB
Privatumo ir slapukų naudojimosi politika 17.63 KB
Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 29.5 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ profilaktinių periodinių COVID-19 testų planas 2021 m. 2022-12-18 19:33:12 106.01 KB
Steam veikla Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ gamtos, technologijų, matematikos, menų dalykų (STEAM) stiprinimo veiksmų planas 2022 m. 2022-12-20 12:46:12 145.97 KB
Kauno lopšelio - darželio ,,Tukas” STEAM veiklos ataskaita už 2021 mokslo metus 2022-12-20 12:46:03 2.49 MB
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,TUKAS” STEAM VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2022 MOKSLO METUS 2023-11-14 10:10:40 6.4 MB
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ GAMTOS, TECHNOLOGIJŲ, MATEMATIKOS, MENŲ DALYKŲ (STEAM) STIPRINIMO VEIKSMŲ PLANAS. 2023 MOKSLO METŲ I PUSMETIS. 2023-11-14 10:10:36 40.62 KB
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ GAMTOS, TECHNOLOGIJŲ, MATEMATIKOS, MENŲ DALYKŲ (STEAM) STIPRINIMO VEIKSMŲ PLANAS 2023 m. 2023-11-14 10:10:31 38.91 KB
STEAM ataskaita už 2023 metus 2.26 MB