Mokestis už paslaugas

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo paslaugų teikimo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse, galiojantis nuo 2023 n. rugsėjo 1 d. Peržiūrėti dokumentą

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas, galiojantis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Peržiūrėti dokumentą

NUO 2023 09 01 D. KEIČIASI VAIKŲ MAITINIMO ĮKAINIS DARŽELYJE!

 

Įkainių vizualizacija

Dokumentai