Korupcijos prevencija

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

Telefonu

El. paštu

Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo padalinio nuostatai 2021 m. 2022-12-16 15:29:34 1.08 MB
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės aprašymas 2022-12-16 15:29:35 544.8 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2024–2026 metų korupcijos prevencijos programa 2024-05-09 14:50:06 21.7 KB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" 2024–2026 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2024-05-09 14:50:09 18.43 KB

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2018 m. – negautas nei vienas pranešimas;

2019 m. – negautas nei vienas pranešimas.

Daugiau informacijos antikorupcine tema

Aktuali nuoroda