Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Aistė Dudavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Loreta Kamarauskienė

Socialinė pedagogė

Narė

3.

Ingrida Umarienė

Psichologė

Narė

4.

Rūta Žemaitienė Mokytoja Narė

5.

Kristina Ambrazevičienė

Logopedė

Narė

6.

Saulė Žibienė

Mokytoja

Narė

7.

Birutė Bružienė

Mokytoja

Narė

 

 

 

 

Vaiko gerovės tarybos funkcijos