Apie lopšelį darželį

Trumpa įstaigos istorija

Kauno lopšelį-darželį 1997m. „Tuko“ vardu pavadino poetė Dalia Teišerskytė.

Tai buvęs lopšelis-darželis Nr.89. Nuo 1991 m. „Tukas“ buvo darželis-mokykla, kuriame augo ir mokėsi vaikai nuo 3 iki 11 metų. 2008m. darželis-mokykla reorganizuotas į lopšelį-darželį.

Ugdome vaikus nuo 1,5 metų iki mokyklinio amžiaus.