Priešmokyklinis ugdymas

2023-2024 mokslo metais veikia dvi priešmokyklinio ugdymo grupės: „Liūtukai“ ir „Lapiukai“Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą

Vaikai ugdomi pagal šias programas:

Vaikų ugdymo organizavimas