Darbuotojai

Kitas aptarnaujantis personalas

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Jurgita Narbutienė

Dokumentų specialistė

2.

Jolanta Mačiulskienė

Sandėlininkė

3. Marija Tebėrienė Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams