Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Pagrindinė švietimo veiklos rūšys:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.